Medisch Pedicure Sandra van Alten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Privacybeleid

Als Medisch pedicure voer ik pedicure diensten uit in Waalwijk en omgeving. Daarbij gebruik ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door mij zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat ik:

  • Vermeld voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk:
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten;
  • Alleen ik met uw toestemming uw gegevens verwerk wanneer uw toestemming vereist is;
  • Uw gegevens niet doorgeef aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben.

Contactgegevens:

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met mij opnemen:

Website:  www.pedicure-waalwijk.nl

Telefoon: 06-397 21 375

Email: pedicurewaalwijk@gmail.com