Nieuws

In 2015 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is.

  

Zorgprofielen

 

Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes.

 

Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts of de podotherapeut.

 

De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

  

Basisverzekering

 

Of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) zal de podotherapeut uw voeten nauwkeurig screenen.

 

Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek schrijft de therapeut een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven wie uw pedicure is. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de pedicure.

 

Aanvullende verzekering

 

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, dan is soms vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

 

Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op onderstaande website: